toetsdata 14-15

klas toets datum tijd lokaal
A38A 2.2 11 nov 13.15- 15.00  1.85
A38A 4.1 14 nov 10.00- 12.00 1.85
A38A 4.2 22-1 10.00 1.87
A38C&A48A 2.2 22-1 12.00 1.51/1.87
A38A 2.1 26-1 12.00 1.87
A38C&A48A 4.1 26-1 14.00 1.85/1.87
A38A 3.1 29-1 10.00 1.87
 A38c&A48A 4.2  18/2 10.00 1.85/1.87
 A38c&A48A  inleveren  Bakels  25 maart
A38c&A48A 4.1 her 13-3 14.00 1.85/1.87
A38C presentatie bakels 26-3 zie schema
A48A presentatie bakels 31-3 zie schema
A38C&A48A presentatie bakels 1-4 zie schema
  A38c&A48A  3.1  7-4 12.30  1.85/1.87
A48A le/lu.her Engels 8-4 9.15 3.26
 A38c&A48A 2.1 9-4 14.00  1.85/1.87
examenkandidaten 2.1 16-4 11.00  Marco Pololaan
A38c&A48A 4.2her 21-5 10.00  1.85/1.87
examenkandidaten 4.2 21-5 10.00  Vondellaan
 examenkandidaten  3.1  4-6  10.00  Vondellaan
 A38c&A48A 3.1 her 4-6  10.00  1.87
 examenkandidaten 4.1 18-6  10.00  1.85
 A38c&A48A 2.1 her 18-6 10.00  1.85
 A38c&A48A 2.2. her 25-6 10.00  1.05
examenkandidaten 2.2. her 25-6 10.00  1.05
3e kansers 2.1/4.1/4.2 7 juli 10.00 1.87

Mondelingen exportmarketingplan                       zie->         schema exportmarketingplan