proeftoets calculatie1 kt2.2

Proeftoets exportcalculatie 1

1

Op een beurs in Keulen heeft de firma Van Rijnsoever uit Utrecht contact weten te leggen met het bedrijf Target uit USA. De Amerikaanse markt is een nieuwe markt voor de fabrikant en de Target is een grote speler in die Amerikaanse markt. Nauwgezet wordt er uitgekeken naar de interesse die de klant uit USA heeft in de producten van Van Rijnsoever. Mogelijk ligt er een heel nieuw afzet gebied voor Van Rijnsoever en dat is iets dat ze in deze tijd van recessie wel kunnen gebruiken.

Na enkele contacten met Target door onze commerciële man, verzoekt Target om een prijsopgave voor een steriele centrifugaalpomp kwalificatie 6c 120 nano rvs platted met een capaciteit van 1950 ltr/min. gewicht 2800 kg geleverd in houten bekisting

waarvan je hieronder de gegevens vindt.

– De inkoopprijs Van Rijnsoever van de goederen is € 150.000,-.

– Van Rijnsoever hanteert een opslagpercentage voor indirecte kosten van 70% van de inkoopprijs.

– De nettowinst is 15% van de verkoopprijs af fabriek Utrecht.

– Vrachtkosten van Utrecht naar Rotterdam: € 2000,-.

– Laten opmaken exportdocumenten € 60,-.

– Handlingkosten in de haven van Rotterdam: € 2250,-.

– Zeevracht van Rotterdam naar New Jersey: € 4.329,-.

– De premie voor de zeetransportverzekering bedraagt 1% van de verkoopprijs CIF

New Jersey.

– Handlingkosten in de haven van New Jersey: USD 1100,-.

– Invoerrechten in USA: 10% van de waarde CIF New Jersey.

– overige kosten formaliteiten invoer USD 50,-.

– Vrachtkosten van New Jersey naar New York: USD 700,-.

– Koers: USD 1,- = EUR 0,74.

Jij bent medewerker binnendienst bij Van Rijnsoever en wordt gevraagd om de berekeningen van de offerte te maken.

Bereken achtereenvolgens in hele EUR voor de verkoper:

 

INCOTERMS 2010

a. de verkoopprijs EXW Utrecht

b. de verkoopprijs FAS Rotterdam

c. de verkoopprijs FCA Rotterdam

d. de verkoopprijs FOB Rotterdam

e. de verkoopprijs CFR New Jersey

f. de verkoopprijs CIF New Jersey

g. Wie loopt vanaf welk punt (critical point) het risico, indien er tijdens het transport schade ontstaat aan de partij goederen en de leveringsconditie CIF New Jersey is overeengekomen?

 

Bereken in hele USD:

h. de verkoopprijs DAP New Jersey

i. de verkoopprijs DDP New York

j. Maak de offerte op

k. kan jij bedenken waarom je deze offerte extra aandacht geef

l. welk voorstel zou jij je salesmanager geven t.a.v. de betalingsconditie en waarom

2

na 10 dagen neemt Target contact op met Van Rijnsoever. Toevallig neem jij de telefoon op. De medewerker van Target geeft aan de offerte met interesse te hebben gelezen, maar hij heeft nog wel wat vragen en opmerkingen:

Target vraagt of de volledige order binnen 30 dagen in New Jersey uitgeleverd kan worden

Target wenst een korting van 3% indien er met (de door jou in antw l) genoemde betalingsconditie wordt betaald

 

Gevraagd:

a. Motiveer waarom jij de vragen van Target niet direct kunt beantwoorden

b. Kan jij aangeven hoe jij zou oordelen over de 2 gestelde vragen van Target

 

3

Target USA besluit om in te gaan op de prijsopgaaf van firma van Rijnsoever. Aangezien er in USD is geoffreerd wil  Dhr van Rijnsoever het koersrisico afdekken en laat door jou de kosten berekenen van een termijntransactie en het afdekken van het koersrisico door middel van een putoptie. Hieronder de gegevens.

Gegevens termijntransactie

 • Opmaak van de documenten 12-12-2013
 • Betaaldatum 12-03-2014
 • Termijntransactie gebaseerd op volledige factuurbedrag DDP New York
 • Kosten termijntransactie 0,25 pro mille per maand
 • Usd 150.000,- Wordt betaald bij opmaak van de documenten betaald. Het  restant wordt op 12-03-14 betaald

 

Termijnnoteringen

USD/EUR
Periode Aankoop-koers Verkoop-koers
contant

1 mnd.

2 mnd.

3 mnd.

6 mnd.

0,76795

0,76100

0,75875

0,75635

0,75109

0,79109

0,79397

0,79166

0,78920

0,78381

Kosten afdekken koersrisico door putoptie

 • Opmaak van de documenten 12-12-2013
 • Levering op basis van DDP, New York USA
 • Uitoefenprijs putoptie 1,34 €/$
 • Usd 150.000,- Wordt betaald bij opmaak van de documenten betaald. Het  restant wordt op 12-03-14 betaald
 • Premie put optie € 0,67 per usd 100

 

Bereken:

A          de waarde in euro’s van het termijncontract

B          hoeveel bedragen de provisiekosten

C          wat is de netto-opbrengst van dit contract

D         bereken in procenten op jaarbasis het (dis)agio

E          Noteer zowel een voordeel als een nadeel van de valutaoptie in vergelijking met het termijncontract

F          wat is de waarde  indien er gebruik wordt gemaakt van een putoptie met als uitoefendatum 12-3-2014

4

Op 25 mei 2013 schrijft Van Rijnsoever in op een openbare aanbesteding van de gemeente Antwerpen in België. Bij inschrijving moet 5% van de inschrijvingssom door middel van een bankgarantie gestort worden. De bankgarantie loopt tot en met 31 juli 2013 de dag waarop bekend wordt gemaakt aan wie de opdracht gegund wordt. Van Rijnsoever heeft ingeschreven voor eur 2.000.000,-

Van Rijnsoever bankiert bij de ING die voor de bankgarantie de volgende kosten in rekening brengt:

 • eur 50,- aan behandelingskosten bij afgifte en wijziging
 • eur 125,- aan behandelingskosten bij het afhandelen van een claim
 • Provisiekosten 0,3% per kwartaal over de hoofdsom van de bankgarantie met een minimumbedrag van eur 45,- per kwartaal. Een kwartaal op 90 dagen stellen

 

A Bereken voor van Rijnsoever de kosten van deze bid bond.

B Welke andere garanties worden er vaak ook gevraagd bij een turnkey-project?

 


 

5

Via de ING ontvangt van Rijnsoever van een koper uit Frankrijk een geconfirmeerd L/C voor een bedrag van eur 1.000.000,- In het verkoopcontract is vastgelegd dat de verkoper de bankkosten in zijn eigen land betaalt. Het accreditief is geopend op 17 mei 2013. Op 15 juni biedt van Rijnsoever de documenten bij de  ING aan met daarbij een op de ING getrokken wissel die op 20 oktober 2013 betaald wordt. Een maand op 30 dagen stellen.

In het kostenoverzicht van de ING staat o.a. het onderstaande:

 

 • A Communicatiekosten

–          Verzenden van een bericht (over opening L/C) eur 5,-

–          Verzenden van de opening van een documentair krediet (het advice for beneficiary eur 20,-

–          Adviseren documenten per fax eur 10,-

–          Behandelingskosten van een wissel eur 15,-

 

 • B Voor adviseren brengt de ING aan behandelingskosten eur 75,- in rekening en voor behandelingskosten documenten eur 100,-
 • C Voor confirmatie nog bijkomend 0,15%  voor provisie documenten berekend over het accreditiefbedrag en 0,3% berekend per begonnen maand als provisie voor accept/uitgestelde betalingsverplichting over de gehele looptijd en over het totale bedrag van de verplichting plus provisie confirmatieverplichting berekend per (begonnen) maand van 0,1% permaand.

 

 

A Bereken de communicatiekosten onder A die de ING bij Van Rijnsoever in rekening brengt.

B Bereken de behandelingskosten die van Rijnsoever moet betalen.

C Bereken de kosten onder C verbonden aan de confirmatie.

D Waarom is een L/C een primaire verbintenis?