lesbrief 4.1 documenten

Lesbrief toets 4.1 exportcalculaties

Na bestudering van de stof kan je antwoord geven en/of omschrijven wat de onderstaande termen betekenen. Als bron kan je je boeken;stencils, aantekeningen;uitwerkingen;proeftoetsen maar uiteraard ook internet gebruiken.

 

 • interpreteren van functie en reikwijdte / invullen van documenten bij invoer in een EU land / uitvoer vanuit een EU land naar een niet EU land:
  • Enig Document, Certificaat inzake goederenverkeer EUR-1, EUR-2 certificaat, Certificaat van Oorsprong, formulier-A, verzendinstructie, verzekeringsdocumenten, transportdocumenten, AVC / CMR, CIM, B/L, Airway Bill, Bill of lading /Through Bill of Lading,
  • FIATA-document/vervoersadres / geleidedocumenten, ATR certificaat/ Arrival Notice
 • kennis omtrent betekenis handtekeningenlegalisatie KvK
 • functie en reikwijdte van documenten bij intern en extern communautair douanevervoer: T1-document, T2-document
 • inzicht in communautair douanevervoer (intern en extern)
  • inzicht in /functie bepalen van:
  • douane-factuur
  • kwaliteitscertificaten
  • TIR-carnet
  • paklijst
  • creditnota’s
  • handelsfactuur
  • inzicht in /functie bepaling van:
   • veredelingsverkeer
   • entrepots
   • invoerreglementering
   • wettelijke douanebepalingen
   • transactiewaardebepaling
   • douanewaardebepaling
 • interpreteren/invullen van Letter of Credit/wissel/documentair incasso /cheques
 • inzicht in belang van transportverzekeringscertificaat
 • interpreteren/invullen van formulieren t.a.v. schadeafwikkeling
 • interpreteren/invullen transportformulier m.b.t. verzekering