info voor tijdens en na de stage 2015

Beste Cursist

We zitten in de laatste week voor de stage. Vanaf maandag 13 april  gaan jullie op jullie stageplaats aan de slag. In de loop van de week van 13 april kunnen jullie op www.brainjob.nl zien  wie je stagedocent wordt.

Hieronder nog wat opgesomde informatie:

Voor en Tijdens de stage

 • Je mag pas stage lopen als je POK (praktijkovereenkomst) ondertekend, ingeleverd is op school (opzenden in retourenveloppe)
 • Heb je op 13 april nog geen stage! Dan verwachten wij je op woensdag 15 april om 10.00 uur in lokaal 1.87.
 • Geef op de eerste dag direct je stagewerkboek aan je begeleider (heb je je stagewerkboek nog niet? Kom deze dan direct bij mij (J.van Rijnsoever) ophalen.
 • Vergeet niet je urenverantwoording in te vullen (kan je vinden  in je stageboek) Deze lijst hou je gedurende de stage goed bij en nadat de lijst is afgetekend ,door je begeleider, lever je deze lijst na afloop van je stage in bij dhr J.van Rijnsoever. Zorg dat je  360 klokuren maakt
 • Er worden tijdens de stage herkansen afgenomen. Kijk op http://mob.brainjob.nl/toetsdata-14-15/  voor de toetsen/data en tijdstip van de toets.
 • Voor eventuele herkansen moet je je inschrijven formulierhttp://goo.gl/forms/RItckknvkh
 • Heb je je niet ingeschreven, dan kan je de toets ook niet maken
 • Voor de klassen A38C en A48A geldt dat elke toets (kerntaken, en ook de andere vakken) 2 keer wordt aangeboden. Heb je beide toetsmomenten benut of zonder bekende en goedgekeurde reden, onbenut voorbij laten gaan, dan heb je voor het cursusjaar 2015-2016 als student geen toetsrecht meer.

Wil je dan het diploma alsnog proberen te behalen, dan moet je je inschrijven als examenkandidaat. Wil je als examenkandidaat toegelaten worden dan bekijkt de examencommissie of je de opleiding kunt afsluiten met een beperkt aantal hertoetsen (2 à 3). De examencommissie bepaalt dus wie wel  of niet toegelaten wordt als examenkandidaat.

Sta je er, na de toetsweek van 7 april niet zo goed voor, bewaar dan de herkansingsmomenten om als student (met les)  in de periode september 2015  tot en met 31 januari 2016 de opleiding te kunnen afronden. Let op: een examenkandidaat staat niet ingeschreven als voltijd student en heeft dus ook geen recht op OV en stufi, volgt geen lessen, krijgt geen ondersteuning en uitleg. Je moet je dus zelf voorbereiden op de toets(en). Daarnaast moet je voor elke toets een eigen bijdrage betalen.

 • Indien je vragen hebt over de stage, neem dan contact op met je stagedocent. Dit kan per mail (zie contacten in brainjob voor het emailadres).
 • Check brainjob.nl en/of www.twitter.com/jvanrijnsoever  dagelijks want er kunnen belangrijke mededelingen volgen.
 • Het kan zijn dat je terug wordt geroepen voor een terugkomdag. Meldt dit dan direct bij je begeleider.

 

 

Na de stage

 • Het exportmarketingplan dient uiterlijk op vrijdag 26 juni ingeleverd te worden.   Op http://mob.brainjob.nl/toetsdata-14-15/ zal tijd en plaats bekend worden  gemaakt .
 • Heb je je export marketingplan niet op 26 juni ingeleverd, dan geeft dit vertraging op het eventueel behalen van het diploma.
 • De presentaties van de marketingplannen zullen worden afgenomen in de week van 29 juni tot en met 3 juli. Het schema van de mondelingen vind je op http://mob.brainjob.nl/toetsdata-14-15/ zodra we weten wie er moet presenteren
 • Op onderstaande data kan je je stageboek, stagebeoordeling, en urenformulier ingevuld en ondertekend door je stagebegeleider, inleveren in lokaal 1.88

Dinsdag 1 juli  tussen 11.00 en 11.30 uur.

Maandag 6 juli tussen 11.00 en 11.30 uur.

 • Eindigt je stage na 6 juli , dan lever je je stageboek, stagebeoordeling, export marketingplan en urenformulier pas in na de zomervakantie bij je stagedocent.
 • Haal je dit jaar je diploma niet, dan start de opleiding weer in de week van 31 augustus. Ook hiervoor zal je een  uitnodiging ontvangen.
 • Via twitter.com/jvanrijnsoever verzend ik tijdens de stage regelmatig informatie. Het is dus raadzaam om mij te volgen.

 

 

Tot slot :

Wensen de docenten van de opleiding assistent manager internationale handel jullie allemaal een prettige stageperiode.

 

 

Met vriendelijke groet,

P.Sturkenboom

J.van Rijnsoever