calculatie proeftoets 3

1)    De onderneming Alurex bv te Zwijndrecht is onder andere gespecialiseerd in de productie van allerlei aluminium profielen.

Alurex heeft met een Engelse onderneming een langlopend contract gesloten voor    de levering van één type slot voor de diverse soorten schuifpuien. Deze Engelse     onderneming hanteert hierbij een verkoopprijs die gebaseerd is op de        standaardkostprijs van dit type slot. De Engelse onderneming maakt met betrekking tot dit type slot gebruik van de volgende gegevens:

– normale productie           65.000 stuks

– constante (vaste) kosten  € 341.250,-

– variabele kosten per slot   € 4,65.

 

a.       Bereken de standaardkostprijs van een slot in euro’s.

b.       Bereken achtereenvolgens in euro’s:

– het verkoopresultaat

– het bezettingsresultaat

– het bedrijfsresultaat

dat de Engelse onderneming met dit type slot behaalt, wanneer blijkt dat men in werkelijkheid in de betreffende periode 61.750 sloten heeft vervaardigd, terwijl elk slot voor € 14,35 verkocht is.

 

2)    In een onderneming werden uit de boekhouding van het afgelopen jaar de volgende cijfers verzameld:

Totale kosten:         – materiaalverbruik   € 350.000,-

– direct loon            € 150.000,-

– indirecte kosten     € 252.500,-.

 

Directe kosten per artikel:   – materiaal    € 800,-

– loon           € 550,-.

 

a.       Bereken met behulp van de primitieve opslagmethode de kostprijs van één             artikel.

 

Het komende jaar wil de onderneming de verfijnde opslagmethode toepassen.

Men verwacht dat alleen de totale indirecte kosten met € 2.500,- zullen dalen!         Deze indirecte kosten worden verder als volgt verdeeld:

– 14% van de indirecte kosten houdt verband met het verbruikt materiaal.

– 60% van de indirecte kosten houdt verband met het direct loon.

– De rest van de indirecte kosten houdt verband met de totale directe kosten.

 

b.       Bereken de kostprijs van één artikel met behulp van de verfijnde opslagmethode.

 

De onderneming wil een nettowinstmarge behalen van 12% over de verkoopprijs.

 

c.       Bereken de verkoopprijs van één artikel, naar boven afgerond op hele euro’s.

 

3)    Maha is producent van tuinmeubelen en daarbij behorende textielproducten.

Een importeur uit Rosario, Argentinië verzoekt Maha om een offerte uit te

brengen.

 

Gegevens voor de offerte:

– Levering model Royal Club, 4 stoelen en 1 tafel (1 set).

– Om de transportkosten per set zo laag mogelijk te houden, wordt de hoeveelheid bepaald op het aantal sets dat in een 20-feet container geladen kan worden.

– Inhoud 20-feet container: 33 m3.

– Benodigde ruimte voor 1 set: 0,5 m3.

– Fabricagekostprijs Royal Club:

– 1 stoel      €   8,00

– 1 tafel      € 14,00

– De Argentijnse importeur vraagt Maha om een afwijkende kleur van de stoelen en de tafel waarvoor Maha een opslag per stoel van € 0,75 en per tafel van € 1,00 rekent.

– Voor dekking van de magazijn- en handlingskosten wordt 2% van de fabricagekostprijs, inclusief opslag afwijkende kleur, doorberekend.

– De transportkosten FCL van Deventer naar Rotterdam bedragen € 250,00.

– Terminalkosten Rotterdam € 150,00.

– Nettowinstmarge: 20% van de verkoopprijs FOB Rotterdam.

– Overige indirecte verkoopkosten: 17% van de verkoopprijs FOB Rotterdam.

– De transportkosten van Rotterdam naar Buenos Aires bedragen USD 920,00.

– Koers USD: € 0,93 – 0,96.

– De assurantiekosten bedragen 0,4% van de verkoopprijs CIF Buenos Aires.

– Betalingsconditie: 2 maanden na factuurdatum. Kosten krediet: 0,8% per maand van de verkoopprijs CIF Buenos Aires.

 

a.       Bereken voor Maha de totale verkoopprijs FOB Rotterdam in €.

b.       Bereken voor Maha het factuurbedrag CIF Buenos Aires in €.

 

– Invoerrechten: 30% van de waarde CIF Buenos Aires.

– Tasa de estadistica (statistiekrecht): 3% van de waarde CIF Buenos Aires.

– Transportkosten van Buenos Aires naar Rosario in Argentijnse pesos

(ARS) 180,00.

– Koers ARS 100: € 18,35.

 

c.       Bereken voor Maha het uiteindelijk factuurbedrag in euro’s, indien Maha onder de leveringsconditie DDP Rosario geleverd zou hebben.

d.       Bereken de kostprijs per set Royal Club voor de importeur in Rosario in ARS, indien Maha onder de leveringsconditie DDP Rosario levert.

 

De consumentenprijs per set Royal Club is inclusief 18% btw in ARS 3.990,-.

 

e.       Bereken de marge voor de tussenhandel in Argentinië in % van de verkoopprijs exclusief btw.

 

4)    Een exporteur ontvangt over drie maanden van een afnemer USD 32.500,-. Om zich in te dekken tegen het valutarisico sluit hij via zijn bank een termijncontract af. Kosten van het termijncontract zijn 0,23‰ per maand.

 

a.       Bereken de netto-opbrengst van het termijncontract over drie maanden.

b.       Bereken het koersverlies dat de exporteur zal lijden, indien de werkelijke koers over 3 maanden 0,7224 is en hij geen valutatermijncontract heeft afgesloten.

 

5)    Een exporteur sluit op 14 april een verkoopcontract af met een klant voor de levering van 6 vrachtwagens. De betaling van NOK 10.140.000,- zal over 4,5 maand plaatsvinden.

Ter voorkoming van het valutarisico koopt deze exporteur ook op 14 april bij zijn bank een putoptie van NOK 10.140.000,- tegen de koers van NOK 1 = € 0,1208. Daarbij wordt afgesproken dat deze optie een looptijd heeft van 14 april tot en met 1 september. De kosten van de optie bedragen € 0,30 per NOK 100,-.

Bereken de netto-opbrengst van de NOK 10.140.000,-, indien de exporteur gebruikmaakt van zijn optierecht.